Hírek

Kitüntetés Süllei László főtisztelendő atyának
Budapest, 2024 január 18. A kitüntetést a csütörtöki Szentmise keretében adta át a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke, a következő méltatással:
 
"Főtisztelendő Süllei László a Mátyás-templom plébánosaként – elődjei hagyományát követve - kezdettől fogva nagyrabecsülte és támogatta a Máltai Lovagrend idestova százéves jelenlétét a koronázó Mátyás-templomban.
 
Támogatja és segíti, hogy Szövetségünk rendszeresen a Mátyás-templomban tarthassa meg ünnepi szentmiséit: Keresztelő Szent János ünnepén az újonnan felvett rendtagok avatásával, illetve Halottak napján az ünnepi gyászmisét az elhunyt rendtagok emlékére, az elhunytak címerpajzsának elhelyezésével.
 
Rendkívüli alkalmakkor mindig támogatta, hogy szentmisét tarthassunk többek között a Máltai Rend külföldi küldöttségeivel és konferencia-résztvevőkkel.
 
A templom teljes belső felújításának befejezése után – aminek elismeréseként 2015-ben Pro Urbe Budapest díjat kapott - az ő támogatásával lettek a Máltai lovagok halotti pajzsai végleges rendben visszahelyezve a karzat Máltai kápolnájába, valamint az altemplom előterébe.
 
Egyetértésével és támogatásával adta ki az MMLSz a „Máltai Lovagok a Budavári Nagyboldogasszony- templomban” című könyvet 2016-ban, melyet a Mátyás-templom kioszkjában is terjesztenek. A legutóbbi, 2023-as Halottak napi gyászmise keretében elhelyezett utolsó (96.) címerpajzzsal betelt immár az altemplom előtere is. Ez alkalomból is köszönjük Laci atyának rendi jelenlétünk támogatását és emlékeink ápolását a Mátyás-templomban.
 
A Fortuna utcai rendház sikeres felújítását befejezve, lehetővé tette és munkatársaival segítette a Máltai Rendet bemutató kiállításunk megvalósítását a Mátyás-templom Máltai kápolnájában. Ezáltal sikerült azon a helyen, ahol a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 1928-as megalakulásától kezdve jelen volt, két és fél éven keresztül bemutatni a Máltai Rendet a nagyközönségnek, annak nagy hagyományával és aktuális jelenlétével, világszerte és Magyarországon. A kiállítás megnyitása alkalmából 2019. szeptember 26-án „Laci atya” hálaadó szentmisét mutatott be a Mátyás-templomban a rendtagság részvételével. Emlékezetesen szép szentbeszédét, melyben a Rendet, a Magyar Szövetséget és annak a Budavári Nagyboldogasszony templomban betöltött szerepét méltatta, az Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 2019. évi Beszámoló füzetében megörökítette.
 
A Merito Melitensi érdemrend pro piis meritis nagykeresztjével való kitüntetéssel a Szuverén Máltai Lovagrend elismerését fejezi ki Süllei László atyának azért a támogatásért, melyre mind a Mátyás-templom plébánosaként, mind általános érseki helynöki funkciójában mindig számíthat a Máltai Lovagrend és számíthatnak személyes ügyeikben is rendtagjaink.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu