Hírek

Máltai rendtagok a győri Apor Vilmos emlékmisén

Tizennyolc lovag és dáma emlékezett a vértanú Boldog Apor Vilmos püspökre május 23-án, liturgikus emléknapján a győri Nagyboldogasszony székesegyházban bemutatott szentmisén.

A Győri Egyházmegye piros stólát viselő papsága együtt mutatta be a legszentebb áldozatot az egyházmegye vértanú püspökének példájára emlékezve. A szentmise olvasmányai, a zsoltárok, énekek mind-mind az életáldozatra utaltak, ahogy a liturgia piros színe is.

Az emléknap szentmiséjének főcelebránsa és szónoka Udvardy György veszprémi érsek volt. Koncelebrált Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke; Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök; Reisner Ferenc, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora; Kálmán Imre püspöki irodaigazgató; Németh Gábor, az MKPK Titkárságának irodaigazgatója; Böcskei Győző, a győri székesegyház plébánosa. Liturgikus szolgálatot teljesítettek a győri szeminárium papnövendékei.

A szertartás elején Veres András köszöntötte az egybegyűlt papságot, a híveket, a Máltai Lovagrend képviselőit, a Boldog Apor Vilmos Imaszövetség tagjait. Megköszönte Udvardy György érseknek, hogy együtt ünnepel a Győri Egyházmegyével.

A szentmise evangéliumában a Jó Pásztor példabeszéde hangzott el. Udvardy György érsek a paptestvérekhez szólt, a Jó Pásztor személyét állítva követendő példaként eléjük. Szentbeszédében kiemelte: Apor Vilmos vértanú és jó pásztor volt. Krisztus módjára akart élni bármilyen körülmények között is. Azonosult vele. Kereste a rászorulók segítésének lehetőségét. Megvolt benne a készség a szolgálatra, és kész volt vállalni bármikor a küzdelmet véleményekkel, társadalmi megoldásokkal, rossz irányokkal szemben. Nem félt, és nem futott el. Benne volt mindennapjaiban az imádság tapasztalata. Apor Vilmos élete példa számunkra, akinek közbenjárását kérhetjük, hogy mi is jó pásztorokká váljunk: aki életét tudja adni a nyájért, aki ismeri és érti annak hangját. Kész erre, mert életét Isten kezében tudja, és érzi, hogy ez jó, ez örömmel tölti el. Ehhez erőt meríthetünk helytállásából; életpéldája felkészít minket arra, hogy a magunk helyén mi is helytálljunk – buzdított Udvardy György.

A Máltai Lovagrend tagjai számára különös jelentőséggel bír ez az évről évre a részvételükkel megtartott emléknap, hiszen Boldog Apor Vilmos a rend tiszteletbeli konventuális káplánja volt. Ahogyan a szentmisén is elhangzott: nem készült vértanúságra. Amikor a rendkívüli körülmények úgy hozták, jó pásztorként állt ki Győr orosz megszállásakor, 1945-ben a Püspökvárban menedéket kereső lányok-asszonyok védelmében. Annak az orosz katonának a lelki üdvéért, aki meglőtte, még a halálos ágyán is imádkozott...

Boldog Apor Vilmos életrajza itt olvasható: https://mmlsz.hu/tartalom/show/179

PODCAST: a Magyar Katolikus Rádióban elhangzott műsor részletében ellátogathatunk arra a megrázó helyszínre, a Püspökvár picéjébe, ahol a vértanú püspök 1945 Nagypéntekjén élete árán is megvédte a szovjet katonáktól az oda menekült lányokat-asszonyokat. Szent László hermája és Boldog Apor Vilmos kalandos történetű sírja ma egy helyen, a győri Bazilika Héderváry kápolnájában található. A riporter Visy László.

Összes eddigi podcastjaink ide kattintva találhatók meg.

Forrás: Magyar Kurír

Kép: Lambert Attila

VL:

 

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu