HÍREK

Isten szolgája Fra Andrew Bertie nagymester
2015. február 20-án Rómában került sor a 2008-ban elhunyt Fra' Andrew Bertie nagymester boldoggá avatása egyházmegyei eljárásának megnyitására. Videó itt tekinthető meg. A Lateráni Szent János bazilikában tartott ülésen Agostino Vallini bíboros, Őszentsége Ferenc pápának Róma városában általános helynöke elnökölt. Az ünnepélyes ülés előtt Raymond L. Burke Őeminenciája, a Máltai Rend új cardinalis patronus-a mutatott be szentmisét.
 
Az ünnepi eseményen részt vett a Máltai Rend nagymestere, Fra’ Matthew Festing, megjelentek a Szuverén Tanács tagjai, az elhunyt Nagymester rokonai, valamint a Máltai Rend nagyperjelségeinek és nemzeti szövetségeinek elnökei és képviselői az egész világból, mintegy 1.300 rendtag és szeretetszolgálati önkéntes társaságában. Az esemény különös jelentőségét a Rend számára az adta, hogy 900 éves történetében első ízben javasoltak egy nagymestert boldoggá avatásra. 
 
Ünnepi beszédében Fra‘ Matthew Festing kiemelte, mennyire intenzív lelki életet élő, mélyen hívő ember volt Fra‘ Andrew Bertie nagymester, aki meg volt győződve a Rend nemzetközi segélyhálózata folyamatos megerősítésének szükségességéről. 27 éves korában kötelezte el magát a Rendnek, és egészen 2008 februárjában bekövetkezett haláláig az imádságnak és a karitatív munkának szentelte életét, alázattal ellátva minden rábízott feladatot. Irányítása alatt nagy változásokon ment keresztül a Rend, a humanitárius tevékenység kiterjesztésével és a rendi alkotmány megújításával. Nagymesterségének idején a Rend kétoldalú diplomáciai kapcsolatainak száma megduplázódott, 49-ről 100-ra emelkedett. Ő hangsúlyozta a rendtagok lelki életének szükséges megújulását is. Nagymesteri hivatalának betöltése során - 1988-tól 2008-ig - Andrew Bertie életét mindig a hit alaptételei irányították. Nagyszerű lelki erényei és emberi tulajdonságai indokolták, hogy már 2013 februárjában - öt évvel halála után, ami a kánonjog szerinti minimum –  a boldoggá és szentté avatási eljárás megkezdésére vonatkozó kérelmet benyújtották. Ez a dátum egybeesett a Máltai Rend nagy jubileumával, amikor a Rend II. Paskál pápa általi hivatalos elismerésének 900. évfordulóját ünnepelte. 
 
Fra’ Andrew Bertie élete és életműve sokak számára az erkölcsi integritás és a lelki inspiráció példája, mely példának nagyszámú hűséges követője van szerte a világon  azokban az országokban, ahol a Máltai Rend humanitárius tevékenységet folytat.
 
A nagy esemény alkalmából Fra‘ Matthew Festing nagymester üzenetet küldött Ferenc pápának, melyben megerősítette a Máltai Rend őszinte és mély elkötelezettségét a Szentatya iránt, és megköszönte támogatását, hogy a máltaiak obsequium pauperum (a szegények szolgálata) célja egyre hathatósabban megvalósulhasson.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu