HÍREK

Húsz éve működik a Máltai Szeretetszolgálat Kárpátalján

Hálaadó szentmisével és konferenciával emlékeztek meg 2015. február 10-én Beregszászon a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat megalakulásának 20. évfordulójáról. A figyelem középpontjában azok az új kihívások álltak, amelyekkel a kelet-ukrajnai háború és a lakosság gyorsan romló szociális helyzete következtében kell ma szembenéznie a segélyszervezetnek Kárpátalján.

A Máltai Szeretetszolgálat két évtizedes kárpátaljai tevékenységét ismertető előadásában Makuk János, a szeretetszolgálat beregszászi járási szervezetének elnöke elmondta: amikor 1995. február 10-én Beregszászon megalakult a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete, nagyon rossz volt a szociális helyzet Kárpátalján, rendszeresek voltak az áramszünetek, a tanárok, közalkalmazottak nem kaptak fizetést. Most ismét hasonló helyzet kezd kialakulni Ukrajnában, amikor az ország keleti részében harcok dúlnak.

A máltaiak beregszászi járási szervezetének az első nagy kihívással az 1998-as pusztító tiszai árvíz során kellett szembenéznie, majd alig három évvel később, 2001-ben újabb áradás sújtotta Kárpátalját. A Máltai Szeretetszolgálatnak mindannyiszor sikerült helytállnia a segélyezést és az újjáépítést illetően.

A jelenlegi háborús konfliktus következményeként Kárpátalján is megjelentek a kelet-ukrajnai menekültek, akiknek a szeretetszolgálat humanitárius segélyt nyújt, és gyógyászati eszközökkel látja el a frontról érkező sebesülteket. A Szeretszolgálat vezetői szerint Ukrajnában elhúzódó válságra kell felkészülni, és a szeretetszolgálat működését is ennek megfelelően kell alakítani a jövőben.

„Nem az adás a legfontosabb, a leglényegesebb, hanem az, hogy milyen szeretettel adjuk, végezzük munkánkat” – idézték a felszólalók Pap Tihamér atyának húsz évvel ezelőtt az alakuló gyűlésen mondott szavait. Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul arról biztosította a szervezet jelenlegi vezetőit és aktivistáit, hogy a magyar kormány a továbbiakban is támogatja azt a sokirányú karitatív tevékenységet, amit a beregszászi máltaiak felvállaltak. Az alapítók nevében felszólaló Prófusz József a kezdeti nehézségek mellett arról is beszélt, hogy a szervezet által meghirdetett jótékonysági akciókat mindig is az önkéntesek lelkes csapata támogatta. A Magyar Máltai Lovagok Szövetségének ispotályosa Szabadhegÿ Kristóf az elmúlt húsz esztendő legfőbb tanulságának azt nevezte meg, hogy az elesettek felkarolásának vágya még a legnehezebb körülmények között is megtalálja azt a módot és lehetőséget, amelynek révén segíthetünk. Pavel Titko, az Ukrajnai Máltai Szeretetszolgálatok koordinátora példaértékűnek nevezte a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét.

A konferencia keretében kitüntetéseket nyújtották át a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek. Makuk János elismerő okleveleket adott át azoknak, akik hosszú éveken keresztül támogatták a szervezet munkáját. A Máltai Rend nevében Szabadhegÿ Kristóf, és Urgon Imre - a Közép- és Keleteurópai Steering Committee elnöke - adott át Apor emlékérmet, többek között Pavel Titkonak, a Lembergi Máltai Szeretetszolgálat elnökének, valamint a helyi szervezet vezető munkatársainak és legfontosabb támogatóinak.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu