Hírek

A Nagymester újévi beszéde a diplomáciai karhoz

Róma, 2024 január 9.

Monsieur le Doyen, Excellenciák, hölgyeim és uraim,

Nagy örömmel köszöntöm Önöket ma a Szuverén Máltai Lovagrendhez akkreditált Diplomáciai Testület hagyományos újévi audienciáján. Őszintén köszönöm kameruni nagykövetnek, Őexc. Antoine Zangának inspiráló és bátorító szavait.

Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ilyen előkelő közönséghez szólhatok az újévi jókívánságok kifejezése alkalmából. Bár már tavaly is felszólaltam ezen az eseményen, a mai az első alkalom, hogy a Szuverén Máltai Lovagrend nagymestereként osztom meg Önökkel gondolataimat és nézeteimet.

A Máltai Lovagrend szerepéről és jelentőségéről szeretnék beszélni: egy olyan intézményről, amely immár fennállásának második évezredében jár. És ahhoz, hogy teljes mértékben elmagyarázzuk a Rend szerepének fontosságát a mai világban, úgy gondolom, hogy hasznos megérteni a jelentős megújulást, amelyre a Rend az elmúlt évben vállalkozott; a Rend világszerte folytatott távoli tevékenységét; a Rend véleményét a napjainkat sújtó számos válságról; és a "vallási diplomácia" jelentését és értékét a nemzetközi kapcsolatokban.

Múltunk újrafelfedezése a jövőnk érdekében

Sok minden változott az elmúlt év során, és a változások gyors üteme az új évben is folytatódni fog. A tavaly január végén tartott Nagykáptalani közgyűlésen új, reformszellemű kormányt választottak. Szorosan együttműködve Tomasi bíborossal, aki akkor a Szentatya rendkívüli delegátusa volt a Rendnél, és Ghirlanda bíborossal, aki akkor a Nagykáptalan mellé rendelt kánonjogi szakértő volt, ma pedig Cardinalis Patronusunk. Egy új Kódexet és Alkotmányt dolgoztak ki és fogadtak el, amely sok tekintetben megerősítette a Rendet. A legjelentősebb, hogy megújulási folyamat eredményeként a Rend újra felfedezte és felújította szerzetesrendi jellegét.

Egy ilyen jelentős választás után a Rend nemzetközi tevékenysége egyértelműen és dinamikusan felgyorsult. Ez különösen látható, ha az elmúlt 12 hónapot összehasonlítjuk az előző néhány évvel. Azokat az éveket a COVID-járvány okozta zavarok utóhatásai, és Fra' Giacomo dalla Torre nagymester váratlan halála jellemezte, valamint az új Kódexre és Alkotmányra való áttérés, amelyet az új kormány új prioritásokkal és célokkal vezetett be.

Amint az új kormány berendezkedett, számos kulcsfontosságú diplomáciai kezdeményezésbe fogtunk. 2023 második felében hivatalos látogatásokat tettünk a Rend legfontosabb nemzetközi partnereinél. Június 19-én meglátogattam a Pápát a Vatikánban, ahol a Szentatya a legmelegebben fogadott. Ugyanebben az időszakban küldöttséget vezettem a Máltai Köztársaságba, amely sok száz éven át volt a Rend otthona, ma pedig a Rend nagy barátja. Novemberben hivatalos látogatást tettünk az Olasz Köztársaságban, ahol a Köztársasági Elnök kedvesen fogadott minket. Természetesen történelmi és hagyományos okai voltak e hivatalos látogatásoknak a megbízatásunk elején, de az is, hogy ezek a támogató államok gyakran hasonlóan látják a világ problémáit, mint a Máltai Lovagrend.

Szeptemberben folytattuk a Rendhez akkreditált nagykövetek megbízóleveleinek átadását. Három ceremóniát tartottunk, amelyek során kilenc új nagykövet adta át megbízólevelét. A Magisztrális Palotában többször is meglátogattak bennünket az Önök országainak jeles személyiségei, akiket mindannyian nagy örömmel fogadtunk. E prominens látogatók között voltak többek között: a Paraguayi Köztársaság elnöke, Bulgária, Kanada, Szlovákia és Litvánia parlamenti közgyűléseinek elnökei, Libanon és Ukrajna miniszterelnökei, Olaszország, Örményország, Panama, El Salvador, Costa Rica, Paraguay és Gambia külügyminiszterei, Olaszország védelmi minisztere, Örményország és a Zöld-foki Köztársaság egészségügyi miniszteri. Ezen alkalmak egyesein a diplomáciai kapcsolatok felvételének évfordulóit ünnepeltük, amelyek némelyike a múlt század 40-es éveinek végére vagy 50-es éveinek elejére nyúlik vissza.

Nemcsak a Rendhez akkreditált nagykövetségekkel való kapcsolatainkat tartjuk alapvető fontosságúnak, hanem nagyra értékeljük az informális kapcsolatokat más baráti országokkal, amelyek közül néhányat ma is vendégül látunk. Tavaly októberben találkozókat tartottunk néhány regionális csoporttal, hogy bemutassuk a Szuverén Máltai Lovagrend küldetését, diplomáciai és humanitárius tevékenységét. Az egyik prioritásunk az, hogy bővítsük azon országok számát, amelyekkel diplomáciai kapcsolatokat ápolunk: ez jelenleg 113 országból álló csoport, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete tagságának közel 60%-át teszi ki. Ez a szám az elmúlt 40 év alatt megháromszorozódott, az 1981-es 42-ről a jelenlegi 113-ra. A legutóbbi eset a Gambiai Köztársaságé, amellyel tavaly szeptemberben írtunk alá megállapodást.

Diplomáciai kapcsolataink bővítésének jelenetősége egy kulcsfontosságú tényezőn alapul: hatékonyabban tudjuk kezelni a humanitárius válságokat azokban az országokban, amelyekkel diplomáciai kapcsolatokat ápolunk. Lelkes kívánságom - és nagyon keményen fogok dolgozni azon, hogy ez a kívánságom valóra váljon - hogy a Rend több országgal és regionális szervezettel is kapcsolatokat alakítson ki.

Vezető humanitárius segélyszervezet a világ minden táján

A Szuverén Máltai Lovagrend számos humanitárius tevékenységet folytat világszerte, régiók, politikai szempontok, vagy a kedvezményezettek kulturális, vallási vagy társadalmi státuszának megkülönböztetése nélkül. A számos helyszíni tevékenység tanúskodik rendünk valóban globális jellegéről és hatóköréről.

Ebben a tevékenységben a Rend bizonyítja hűségét a hivatásához, hogy urainkat, a betegeket és a szegényeket szolgálja. A szegények megsegítésének kötelessége valóban egyetemes, és a Rend arra törekszik, hogy ezt az egyetemességet tükrözze a globális szegénység problémáinak megközelítésében. Mi például nem kizárólag sürgősségi vagy fejlesztési segélyekkel foglalkozunk. Különös figyelmet szentelünk a társadalmi befogadás és összetartás témáinak is: számos fejlett gazdaságúnak minősülő országban gondoskodunk a szegényekről, a fogyatékkal élőkről vagy az idősekről. Sajnos az "új szegények" - vagyis a gazdag államokban élő szegények - létezése drámai társadalmi valóság, és az ezzel kapcsolatos igények jelentősen megnőttek.

A legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak nemzetközi szintű megsegítése azonban számos feltételt igényel, különösen néhány alapvető egyetemes elv széles körű tiszteletben tartását, és egy hatékony nemzetközi együttműködés kereteit. A Máltai Lovagrend az emberi testvériség és szolidaritás elvein alapuló nemzetközi rendben hisz. Ez az oka annak, hogy a Rend kiáll a nemzetközi humanitárius jog normái mellett, és magáénak vallja az Egyesült Nemzetek Alapokmányának rendelkezéseit.

Csak egy elveken és szabályokon, valamint a kölcsönös együttműködés, a közvetítés és a konfliktusok békés megoldásának mechanizmusain alapuló nemzetközi rendszer biztosíthatja az emberi jogok érvényesülését és a tisztességes életet. Tisztességes élet alatt az alapvető szolgáltatások elérhetőségét értem, mint például az oktatás, az egészségügy, a fenntartható gazdasági növekedés feltételei.

A Rend álláspontja a mai válságokról

Korunk alapvető témáinak kezelésének további szükséges feltételei: a többoldalú együttműködés és egy olyan rendszer, amely a szolidaritás egyetemes elvein alapul. A nemzetközi együttműködés és az egyetemes elvek tisztelete szükséges ahhoz, hogy hatékonyan kezelhessük a migráció, a globális egészségügy, az adósság, az éghajlatváltozás, az energetikai átállás és a mesterséges intelligencia fejlődése által jelentett számos kihívást - ugyanakkor hatalmas lehetőségeket.

Sajnos úgy tűnik, hogy a nemzetközi rendszer az ellenkező irányba halad. Még nagyobb széttöredezettséggel, új megosztottsággal, stratégiai versennyel és rivalizálással kell szembenéznünk. A Rendet mélyen aggasztja a többoldalú együttműködés szellemével szembeni ellenállás. Ez különösen igaz akkor, amikor azt látjuk, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete olyan helyzetekkel szembesül, amikor a Biztonsági Tanácson belüli megosztottság miatt nem tudja teljesíteni a békére és biztonságra vonatkozó megbízatását.

Az instabilitás veszélye, valamint a válságok és konfliktusok területei egyre nagyobbak. Szemünk előtt zajlanak a hatalmas humanitárius tragédiák. Ukrajna és Gáza a legnyilvánvalóbb esetek, miközben a nemzetközi közösség más válsághelyzeteket elhanyagol vagy figyelmen kívül hagy. Ahogy a Szentatya nemrégiben mondta: "Egy apránként folytatott harmadik világháborút élünk át".

Amikor egy válság konfliktusba torkollik, a legsúlyosabb következményeket a civilek viselik, különösen a legkiszolgáltatottabbak: gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők. Láthattuk ezt Ukrajnában és Gázában, ahol naponta több száz halottról és sebesültről számolnak be a civil lakosság körében. Nem kímélik a polgári infrastruktúrát és a szociális szolgáltatásokat sem: otthonokat, iskolákat, kórházakat, gyárakat, utakat és így tovább. Legutóbb tanúi lehettünk az energetikai infrastruktúra szándékos célba vételének, azzal a céllal, hogy a legnehezebb időjárási és életkörülmények közepette elvágják a civil lakosság létfontosságú energiaellátását.

Azt is láttuk, hogy a harcosok kórházakat és segélyműveleteket vettek célba, pusztító hatással. Az életbevágóan fontos intézmények elpusztítása gyakorlatilag tönkretette a nem harcolók millióinak egészségügyi rendszerét, és egész társadalmakat sodort veszélybe. Egy ilyen helyzet az etikus emberi magatartás legalapvetőbb fogalmát sérti. A Szuverén Máltai Lovagrend megerősíti elkötelezettségét egy olyan nemzetközi rendszer mellett, amely a testvériség, az együttműködés és a szolidaritás szabályain és elvein alapul.

Különösen a nemzetközi jog, a nemzetközi humanitárius jog és az Egyesült Nemzetek Alapokmánya rendelkezéseinek tiszteletben tartására szólítunk fel. A Rend diplomáciája révén ezt az elmúlt évben következetesen megtette, és továbbra is ezt fogja tenni. Részt vettünk nemzetközi eseményeken; felszólaltunk nemzetközi fórumokon; és nyilatkozatokat adtunk ki, amelyekben egyértelműen megismételtük az emberi életek tiszteletben tartásának, a humanitárius segítségnyújtás semlegességének és a veszélyben lévőknek segítséget nyújtó segélymunkások védelmének szükségességét.

A nemzetközi közösségnek mégis többet kell tennie. Mindazok az egységek és szervezetek, amelyeknek megbízatása és hivatása mélyen gyökerezik a humanitárius misszióban, együtt kell, hogy működjenek a nagyobb hatás és a politikai vezetők, a média, az oktatási intézmények és a nyilvános kommunikáció egyéb csatornái felé irányuló erőteljesebb érdekérvényesítő erőfeszítések biztosítása érdekében.

A humanitárius szervezetek szószólóinak következetesen sürgetniük kell a nagy nemzetközi fórumokat, mint például a G7-et, a G20-at és másokat, hogy hívják fel a figyelmet a háborúk és konfliktusok szörnyű humanitárius és társadalmi következményeire. Az infrastruktúra lerombolása növeli a konfliktusban részt vevő országok súlyos költségeit, és végső soron ismét aránytalanul nagy mértékben a civileket terheli. A Szuverén Máltai Lovagrend apolitikus és semleges, de nem érzéketlen az erőszak és az igazságtalanság iránt, és semmiképpen nem fordítja el a szemét az emberi tragédiáktól és az azokat okozó felelősségtől.

Az ukrajnai háború kitörése után a Rend világszerte mozgósította erőforrásait. Az elmúlt két évben széleskörű humanitárius műveletet hajtott végre Ukrajnában, valamint a szomszédos és más országokban a menekültek és a belső menekültek megsegítésére. Beavatkozásai különböző formákat öltöttek, az orvositól a pszichológiai segítségnyújtásig, és több mint 60 központban zajlottak Ukrajnán belül. A művelet egészének értékét 60 millió euróra becsüljük.

Nem meglepő, hogy a Szuverén Máltai Lovagrend különös jelentőséget tulajdonít a Szentföldnek. Ez az a hely, ahol Urunk, Jézus Krisztus született, élt és terjesztette a remény és a hit üzenetét. Itt feszítették keresztre és támadt fel. És ezen a földön alapították a Máltai Lovagrendet 1000 évvel ezelőtt.

Természetesen elborzasztott bennünket az izraeli állampolgárok és külföldiek elleni október 7-i támadás Izrael déli részén. Semmilyen igazságtalan bánásmód, bármilyen szélsőséges, nem igazolhatja fel azt az erőszakot, brutalitást és emberi együttérzés hiányát, amelyek ezeket a szörnyű terrorcselekményeket jellemeztéke. Szolidaritásunkat fejezzük ki az áldozatok családjaival és a terrorista csoportok által még mindig fogva tartott túszokkal.

Ugyanakkor a pusztítás, a halál és a borzalmas emberi szenvedés, amelyeket a következő hetekben Gázában láttunk, az emberiesség alapelveit sértik. Szembeszállnak a nemzetközi humanitárius jog normáival és az emberi élet védelmének kötelezettségével, még a legnehezebb konfliktushelyzetekben is.

A Rend szándékában áll, hogy amint a körülmények lehetővé teszik, bevesse magát a  gázai helyzet tragikus humanitárius következményeinek enyhítésébe, különös tekintettel a gyermekekre és árvákra. Addig is bátor és elkötelezett munkatársaink a sok nehézség ellenére folytatják értékes munkájukat a betlehemi Szent Család Kórházban.

Szorgalmasan dolgozunk azon is, hogy a helyszínen hatékonyabbá és változatosabbá tegyük munkánkat. Vészhelyzetekben gyorsan kell cselekednünk, és humanitárius műveleteinkhez a pénzbeli források szélesebb körét kell igénybe vennünk. A végső cél továbbra is az, hogy a rászorulóknak a lehető legkevesebb eljárással és költséggel, a lehető legnagyobb hatékonysággal és a szenvedőkhöz való közvetlen hozzáféréssel segítsünk.

A vallási diplomácia értéke

Végezetül szeretnék röviden kitérni egy kevéssé ismert és ritkán említett témára: a "vallási diplomáciára". Ha jobban meg akarjuk érteni a Máltai Lovagrend természetét, akkor a Rendet minden aspektusában értékelni kell: mint a római katolikus egyház szerzetesrendjét; mint az ENSZ és a világ 113 országa által elismert nemzetközi jog szerinti szuverén entitást; és mint a betegek és szegények szolgálatára hivatott szervezetet, a helyi ingyenkonyháktól a komplex nemzetközi kríziskezelésig. Ezért logikus, hogy a Rend aktívan és érdeklődve ösztönözze a "vallási diplomáciát" nemzetközi körökben.

A vallások világszerte sok ember és közösség számára jelentenek erőteljes inspirációs és motivációs forrást. Legjobb esetben a vallások arra ösztönzik az emberiséget, hogy minden félelme ellenére rendkívüli erőfeszítéseket tegyen a társadalom leggyengébbjei és legsebezhetőbbjei érdekében. A vallási diplomácia kulcsfontosságú része a vallások közötti párbeszéd, amely a béke és az igazságosság felé való törekvés alapvető eleme. A Máltai Lovagrend világszerte közel 100 000 önkéntesének elkötelezettsége és kiemelkedő erőfeszítése példája annak, ahogy a vallás inspirálja a békét és az igazságosságot. Szeretném elismerésemet kifejezni munkájukért, különösen azoknak, akik saját biztonságukat veszélyeztető kockázatokkal és fenyegetésekkel néznek szembe; és szeretném elismerni hitükön alapuló motivációikat.

Mint korábban említettem, az új kormány egyik prioritása, hogy megerősítsük diplomáciai hálózatunk képességeit és hatókörét. Úgy véljük, hogy ezáltal előmozdíthatjuk a vallási diplomácia fogalmát, ahol a világi szervezetek közös nevezőre juthatnak a hit alapú szervezetekkel, nagyobb harmóniát és közös céltudatosságot hozva a nemzetközi diplomáciába. E célból e hónap végén itt, az Aventinóban konferenciát tartunk a Rend nagyköveteinek. Ez egy háromnapos esemény lesz, amely a Máltai Lovagrend összes nagykövetét és különleges küldöttjét összehozza. Számos témát fognak megvitatni, köztük a tevékenységük szempontjából legfontosabb globális témákat, kiemelkedő külső személyiségek részvételével.

Összegzés

A Máltai Lovagrend a béke és a szolidaritás szószólójaként és a humanitárius segítségnyújtás támogatójaként kívánja betölteni hagyományos szerepét a világ színpadán. A Rend úgy véli, hogy egyre nagyobb szükség van az erős és hatékony humanitárius diplomáciára, amelyet részben a vallási diplomácia nagyobb hangsúlyozása is támogathat. Több mint 900 éves történelme, a szegények iránti elkötelezettsége és sok pozitív eredménye feljogosítja a Rendet arra, hogy ezen a területen kulcsfontosságú nemzetközi szereplőként lépjen fel és legyen elismerve. Természetesen szükségünk van más hasonlóan gondolkodó szervezetekkel való partnerségre, és arra, hogy beavatkozásainkat szélesebb körűvé és fenntarthatóbbá tegyük. De végső soron ugyanazzal a szellemiséggel és ugyanazokkal a célokkal folytatjuk küldetésünket, amelyek Boldog Gellértet és testvéreit szerzetesrendünk, a Szuverén Máltai Lovagrend alapításakor inspirálták.

A Máltai Lovagrend számít a baráti és együttműködési kapcsolataira az Önök országaival és másokkal, akikkel a jövőben kapcsolatokat fog létesíteni. A remény és a küldetésünk iránti elkötelezettség e szellemében kívánom mindannyiuknak, családjuknak, nagykövetségeik teljes személyzetének, valamint országaik népének a legjobbakat az új évre, és imádkozunk egy gyümölcsöző és virágzó jövőért. Az elkövetkező évben az erőszak és az igazságtalanság felett győzzön a béke és az emberiség tisztelete.

Köszönöm.

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu