Hírek

A Fogadalmasok Káptalanja ülésezik a Nagymester választása előestjén
Róma, május 2. – A mai napon ülésezett a Fogadalmasok Káptalanja a Magisztrális Villában. Az új Alkotmány szerint ez a testület nevezi ki, titkos szavazással, a három jelöltet, akik közt a Legfőbb Államtanács holnap megválasztja az új Nagymestert. 
 
A Máltai Lovagrend 28 fogadalmas tagja érkezett Rómába, hogy részt vegyen a Fogadalmasok Káptalanjában. A találkozót ma délelőtt szentmisével nyitották meg, amelyet Silvano Maria Tomasi bíboros, a pápa különleges küldötte celebrált az aventinoi Santa Maria templomban.
 
Az Alkotmány 12. cikkelye szerint a Nagymester a Rend feje, akit szuverén előjogok és kiváltságok, valamint az Őfensége és Őeminenciája cím illeti meg. Teljesen a Rend munkái előmozdításának kell szentelnie magát, és példamutató keresztény életet kell élnie.
 
A Nagymester a Szuverén Tanáccsal együtt felelős az Alkotmány és Törvénykönyvben nem szereplő ügyekben törvények és rendeletek meghozataláért és kihirdetéséért, és a nemzetközi egyezmények ratifikálásáért. A Közös Kincstár kincstárnokán keresztül kezeli a Rend vagyonát, összehívja a Fogadalmasok Káptalanját és a Nagykáptalant.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu