Hírek

Fra' John Dunlap a Máltai Lovagrend új Nagymestere

Róma, 2023 május 3. Fra' John Dunlap-ot választotta a Legfőbb Államtanács a Szuverén Máltai Lovagrend 81. nagymesterévé. A 99 fős választótestület a Rend hivatalos székhelyén, a Magisztrális Villában gyűlt össze 2023 május 3-án. A tagok közt volt, a nemzeti szövetségek egyik képviselőjeként, Szabadhegÿ Kristóf, a MMLSz elnöke is.

A választás a Szentatya által 2022 szeptemberben kihirdetett új rendi Alkotmány és Törvénykönyv szerint zajlott le. Előző nap az újonnan létesített testület, a Fogadalmasok Káptalanja, kiválaszotta tagjai közül a három jelöltet, akik közül a Legfőbb Államtanács megválasztja az új Nagymestert. 

Az új Törvénykönyv szerint a Nagymestert tíz év időtartamra, vagy pedig a nyolcvanötödik éve betöltéséig választják meg. Ha ötven évnél fiatalabb, legalább tíz éve tett ünnepélyes fogadalommal kell, hogy rendelkezzen; az ötven év feletti fogadalmas lovagok esetében, akik legalább tíz éve a Rend tagjai, három éve tett ünnepélyes fogadalom elegendő. A nagymester hivatali idejének lejárta után újból megválasztható még egy tíz éves időszakra, nyolcvanötödik éve betöltéséig. További újítás az, hogy nem kötelező, hogy a Nagymester őspróbás lovag legyen. 

Szabadhegÿ Kristóf kérdéseinkre felelve kifejtette, hogy a Nagymester megválasztásával visszatért az alkotmányos rend és lezárult a reform folyamat, amit a Szentatya kezdeményezett jó néhány évvel ezelőtt. A Rend szerzetesi identitása nagyobb hangsúlyt kapott. Az elmúlt években sok időt és energiát vettek igénybe a belső átalakítások: ezeknek befejeztével a Rend minden erőforrása a 900 éves hivatásunkra, a hit védelmére és a szegények és betegek segítésére fordítható. Magyarországon a Rend és a Szeretetszolgálat tevékenysége érdemben nem fog változni, a Rend karizmája változatlan. 

 

Fra' John Dunlap profilja

John Dunlap 1957. április 16-án a kanadai Ottawában született. A Nizzai Egyetemen folytatott tanulmányai után, az Ottawai Egyetemen szerzett diplomát, majd a Nyugat-Ontariói Egyetemen szerzett jogi doktori fokozatot. A római John Cabot Egyetem közigazgatás-tudományi díszdoktora.

Fra’ John Dunlap a New York Állami Ügyvédi Kamara és a kanadai Ontario Tartományi Ügyvédi Kamara tagja. 1986-ban csatlakozott a New York-i Dunnington, Bartholow & Miller ügyvédi irodához, 1993-ban partnerré vált. Szakterülete a társasági és bevándorlási jog. Nemzetközileg elismert jogász, 1997 óta jogi tanácsadója a Szentszék állandó megfigyelői missziójának az Egyesült Nemzetek Szervezeténél.

Fra' John Dunlap kapcsolata a Máltai Lovagrenddel és vallási hivatásának felismerése az AIDS-ben és más betegségekben szenvedő betegekkel végzett önkéntes munkája során kezdődött, a 80-as években a harlemi (New York-i) Cardinal Cooke Medical Centerben. Az elmúlt 30 évben hetenként szolgált ebben a kórházban.

1996-ban vették fel a Máltai Lovagrendbe, majd 2008-ban tett ünnepélyes fogadalmat, mint Fogadalmas lovag. Több mint egy évtizeden át szolgálta a Máltai Lovagrendet a Név- és Jelképvédelmi Bizottság elnökeként és a Rend képviselőjeként a Szent János Rendek Szövetségénél.

2009-ben Fra' John Dunlapot öt évre a Szuverén Tanács tagjává választották. 2014-ben, majd 2019-ben a Főkáptalan újabb öt évre újraválasztotta. 2022 júniusa óta, Fra' Marco Luzzago halálát követően, a Máltai Lovagrend élén áll, mint Nagymesteri Helytartó.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu