Hírek

Elhunyt Pallavicini Frigyes

Őrgróf Pallavicini Frigyes augusztus 8-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Pallavicini Frigyes, „Freddy” ugyan formálisan az Osztrák Nagyperjelség tagja volt, de szívében a Magyar Szövetséghez tarozott. Sokakhoz nemcsak szoros baráti, de rokoni kapcsolatok is fűzték. 1947-ben, 75 évvel ezelőtt lett a Rend tagja. Amíg Szövetségünk emigrációba kényszerült, rengeteget segített nemcsak a Magyar Szövetségnek és Egyháznak, de az egész Magyarságnak. Később is, amíg fizikai állapota engedte, aktívan részt vett a Szövetség életében, részt vett a programokon, lelkigyakorlatokon.

2017-ben, rendtagsága 70-ik évfordulóján, megkata az Apor Vilmos Érdemérem arany fokozatát. A Kállay Tamás által írt laudáció íg méltatta munkáját:

"A II. Világháború vége fel hagyta el az országot. Az Ország elhagyása előtt elköszönt akkori egyházmegyés főpásztorától, báró Apor Vilmos püspöktő.

A háború végén a milánói konzulátus felkérte arra, hogy az Olaszországba érkező magyar menekülteket képviselje. Ebben az időben a Magyar Vöröskereszt képviseletét is ellátja. Folyamatosan utazik München –Salzburg – Lindau – Milánó közt, látogatva a menekülttáborokat. az amerikai és angol vöröskereszten keresztül Kner-csomagokat és ezen kívül rizst és zöldségeket szállítottak a táborok lakó részére.

1956-ban a Máltai Lovagrend hívására testvérével a kőszegi határra ment, hogy a menekülteket fogadják, ellátásukról, élelmezésükről gondoskodjanak. Felépítették Szentgotthárdtól Sopronig a menekülttábor láncot iskolákban és pajtákban. Az élelmezés biztosításán kívül beszerezték a szükséges pelenkákat, takarókat, matracokat is. Több mint 40 tábort építettek fel és működtettek ebben az időben. 1957-ben félmillió gyermekbénulás elleni, úgynevezett Salk-szérumot hoztak be Magyarországra.

1958-59-ben máltai lovagként kísérője a vatikáni-osztrák tárgyalások során egy vatikáni bíborosnak, majd segített kiépíteni az osztrák máltai segélyszervezet hálózatát. A 60-as években „békeközvetítő” Olaszország, Ausztria, Svájc közt.

A rendszerváltás tavaszán Kislángon újra sikerült felvennie a kapcsolatot Tabódy Istán atyával, aki régi jó barátja volt, de akivel recski internálása miatt a kapcsolat megszakadt. Vele együtt kapcsolódott be a Rend magyarországi visszatelepülésének folyamatába.

1990. június 7-én létrehozta a Magyar Máltai Lovagok Budavári Alapítványát azzal a céllal, hogy Magyarország és a Szuverén Máltai Lovagrend történelmi kapcsolatait helyreállítsa, támogassa és fejlessze. Székhelyet biztosítson a Magyar Máltai Lovagrend magyarországi diplomáciai képviselete és egyéb írásos értékei, dokumentumai számára.

Folyamatosan szervezte ezen idő alatt a különböző segélyszállítmányokat, kórházak, idős otthonok, szegények, rászorulók részére. Az ország első katolikus ifjúsági és felnőttképző intézményének felépítésére és elindítására jelentős forrásokat mozgósított. A jelenleg 25 éve működő Martineum Felnőttképző Akadémia létét Neki köszönheti."

(Fotó: Merényi Zita, MK)

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu