Hírek

A Rend Prelátusa vizitációt tartott Budapesten
Jean Laffitte érsek, a máltai rend prelátusa Szabadhegÿ Kristóf, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke meghívására 2022 április 6-án három napos látogatásra Rómából Budapestre érkezett, hogy találkozzon a Rend magyar káplánjaival és személyesen is megismerkedjen az elmúlt évben felvett két káplánnal.
 
Laffitte érsek atya öt évente tesz vizitációs látogatást azon országokba, ahol a Rend szervezetileg működik. Utoljára 2017 decemberében volt ebből a célból Hazánkban.
Megérkezését követően hivatalában fogadta őt Exc. Ugron Imre, a Rend magyarországi nagykövete, majd az Elnök díszvacsorát adott tiszteletére, aminek keretében kötetlen eszmecserét folytatott a Szövetség hazai és nemzetközi helyzetéről, viszonyairól, valamint a Rendet érintő aktuális bel- és külpolitikai helyzetekről.
 
Másnap délelőtt a Prelátus meglátogatta a Budapesti Olimpiai Központban (BOK Csarnok) az Ukrajnából érkező menekülteket és az ellátásukban szolgálatot vállalló máltai önkénteseket és a Szeretetszolgálat munkatársait. Délután került sor a Rend káplánjaival való találkozásra. A megbeszélésen Cserháti Ferenc püspök atya, Dr. Tóth Tamás atya és Dr. Martos Balázs Levente atya vett részt. A több mint két
és fél órás megbeszélésen elsősorban a Rend reformjáról és a rendi lelkiség megerősítéséről volt szó. A káplánok meghallgatták ezzel kapcsolatban a Prelátus beszámolóját, és a beszámolót a Rend képviselőinek két utóbbi találkozójáról a Szentatyával. Az alkotmány reformja elsősorban a Rend szerzetesi osztályát érintik.
 
A kérdésekre adott válaszokból kitűnt, hogy Rendünk magyarországi szövetsége a máltai lelkiségi hagyományok nyomán jó úton jár. Cserháti püspök atya beszámolt a MMLSZ lelkiségi tevékenységéről és megerősítette, hogy mi magyarok, jó úton haladunk rendszeres évi lelkigyakorlatainkkal, évente két lelki napunkkal (nagyböjtben és adventben), heti máltai szentmiséink előtti imáinkkal és zsolozsmázásunkkal, zarándoklatainkkal és nem utolsó sorban rendszeres csütörtöki szentmiséinkkel, és akár a rendtársi közösség, a jó rendtársi kapcsolatok ápolásával is, amihez az előbbiek mind hozzájárulnak. A Prelátus megelégedéssel és látszólagos örömmel nyugtázta magyar máltai lelkiségünket és káplánjaink szolgálatát, de szó volt további fiatal káplánok bevonásáról és máltai szerzetesi hivatások ébresztéséről is. Szükség lenne egy jól körvonalazott máltai szerzetesi eszménykép kialakítására, ami eleddig inkább hiányzik; a szóban forgó rendi reformok is többek közt erre irányulnának.
 
A nap közös szentmisével zárult, melyen a Prelátussal koncelebrált Cserháti Ferenc püspök atya és Tóth Tamás atya, a Szövetség tagjainak részvételével. A szentmise áldozatot együtt ünnepeltük a Franciaországból érkezett, az ukrán menekültek ellátását segítő önkéntesekkel.
 
A vizitáció pénteken reggel Dr. Erdő Péter bíboros úrnál fejeződött be, aki a Prímási Palotában fogadta a Prelátus érsek atyát, Cserháti Ferenc püspök atya, Szabadhegÿ Kristóf elnök és Maurer Péter spirituális tanásos kíséretében. A találkozás fő témája a folyamatban lévő alkotmányozási reform és a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének működése. A látogatás élményét Prelátus atya a vendégkönyvben is megörökítette.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu