Hírek

A Nagymesteri Helytartó húsvéti üzenete 2022
Kedves rendtársak, kedves önkéntesek és a Máltai Lovagrend támogatói szerte a világon! Áldott húsvéti ünnepeket kívánok Önökenk és családjuknak.
 
Újra ezt az időt éljük, amikor mi, keresztények, Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük: ezúttal nehéz szívvel, a szomszédos Ukrajnából érkező szörnyű hírek és képek láttán. Minden nap újabb értelmetlen erőszakról értesülünk: fegyvertelen civileket célzó rakétákról, lerombolt városokról, erőszakról, kínzásokról és gyilkosságokról. Egyre erősebb a tehetetlenség és a fájdalom érzése ezzel a brutalitással, embertelenséggel szemben.
 
Ferenc pápa virágvasárnapi szavai azonban reményt adnak, és mindenekelőtt az Egyház tanításának alapelveire emlékeztetnek.
 
„Amikor erőszakhoz folyamodunk, azt mutatjuk, hogy már semmit sem tudunk Istenről, aki a mi Atyánk, de még másokról sem, akik a testvéreink. Elveszítjük szemünk elől, hogy miért vagyunk a világon, és értelmetlen kegyetlenségeket követünk el. Ezt látjuk a háború őrületében, ahol Krisztust újból keresztre feszítik. Krisztust ismét keresztre feszítik azokban az anyákban, akik gyászolják férjeik és fiaik igazságtalan halálát. Keresztre feszítik a menekültekben, akik gyerekekkel a karjukban menekülnek a bombák elől. Megfeszítik az idősekben, akiket egyedül hagynak meghalni; a jövőjüktől megfosztott fiatalokban; a testvéreik megölésére küldött katonákban. Krisztust ma ott feszítik meg.”
 
Ápoljuk együtt a reményt Ukrajnáért, valamint a sok más, háborúk és belső konfliktusok által sújtott országért - Szíriától Jemenig, Szomáliától Líbiáig és Etiópiáig -, hogy letegyék a fegyvereket, a bombák megszűnjenek robbanni, és győzzön a béke.
 
A pandémiás válságtól az ukrajnai háborúig rendtagjaink, önkénteseink és humanitárius munkásaink meggyőződéssel és bátran gyakorolták a Máltai Lovagrend értékeit, az igazságosságot és testvériséget. Most Ukrajnában és annak határain kívül dolgoznak, hogy segítséget nyújtsanak a menekülteknek. Az alapvető szükségletekkel megrakott teherautók rendszeresen mennek Nyugat-Ukrajnába, ahol operatív egységeink felelnek a szétosztásért. Naponta osztanak élelmiszert és gyógyszert. Orvosi, szociális és logisztikai segítséget nyújtanak a hazájukból elmenekülteknek. A befogadó országokban a Máltai Lovagrend támogatást nyújt nekik, segíti beilleszkedésüket.
 
Hálás vagyok mindazoknak, akik áldozatkészen bevetették magukat ezekben a hetekben a humanitárius vészhelyzet kezelésére.
 
Vigaszt nyújt, ha a következő zarándoklatomra gondolok Lourdes-ba, három év kihagyás után a járvány miatt. Ezen a szent helyen fogok imádkozni a népek békéjéért és együttéléséért, a sok rendtaggal és önkéntessel együtt, akik május első napjaiban csatlakoznak a zarándoklathoz.
 
Ismételten arra kérek mindenkit, hogy imádkozzon Ferenc pápáért és alkotmányreformunk sikeréért.
 
Békés Húsvéti Ünnepeket kívánok mindenkinek és családjuknak.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu