Hírek

Közép- és Kelet-európai Máltai segélyszolgálatok konferenciája

Bécs, október 12-13. Több mint nyolcvan Közép- és Kelet-európai résztvevő, a Szuverén Máltai Lovagrend nagykancellárja, Albrecht Freiherr von Boeselager, valamint a Rend - régióban szolgálatot teljesítő - nagykövetei gyűltek össze a harmadik Közép- és Kelet-európai érdekeltek konferenciáján. Magyarországról Őexcellenciája Ugron Imre nagykövet, Erőss Loránd ispotályos, Győri-Dani Lajos az MMSZ ügyvezető alelnöke, Solymári Dániel és Molnár Simon vettek részt.

Az érdekeltek konferenciáján a nagykancellár tartott irányt adó előadást, a „hagyományosan modernnek lenni” téma körül. Az előadások a Rend külügyi szempontjairól, a „Vision 2050” nevű hosszú távú stratégiáról és a CEE regionális tevékenységéről szóltak. Utána három munkacsoport foglalkozott az emberi erőforrásokkal, a fiatalok bevonásával és a nemzetközi koordinációval. A megbeszélések előterében az információcsere, a transznacionális projektek és a segélymunka, továbbá a máltai fiatal generáció javaslatai és elképzelései álltak. A cél az volt, hogy a lehető legszorosabb konstruktív együttműködést érjék el a nemzetközi és összekapcsolódást teremtő segélymunka hatékonyabbá tétele érdekében.

Kiemelhető a fiatalok bevonásának témája. Itt több javaslat hangzott el, elsősorban a közös hit, továbbá a közösen kialakított célok, attraktív projektek, a hiteles vezetők és személyes kapcsolatok motiváló erejének ápolása.

A fő konferencia előtt, pénteken, a régióban működő nagykövetek beszéltek meg olyan aktuális kérdéseket, mint a kormányok és a helyi lakosság hozzáállása a Máltai Rendhez, annak helyi tevékenységeihez, a Rendet érintő kihívásokhoz (humanitárius segély, kisebbségek integrációja, migráció, emberkereskedelem stb.); és a Nagykövetségek kapcsolata a helyi máltai szervezetekkel. Ugyanaznap a nemzetközi Máltai Fiatalok hálózata tartotta közgyűlését. Másnap zajlott az érdekeltek konferenciája, amelyen mindenki együtt vett részt.

A konferencia arra törekedett, hogy összekösse Közép- és Kelet-Európában a Renden belül a nemzeteket és a generációkat, hogy egymással közösen formálják a jövőt. Segítsünk együtt, ott, ahol szükség van!

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu