Hírek

A Máltai Rend alkotmányreformja: nemzetközi stratégiai konferencia Rómában

Február 8-tól 11-ig nemzetközi konferenciát tartott a Szuverén Máltai Lovagrend az alkotmány reformjáról Rómában. A Fra’ Giacomo Dalla Torre nagymesteri helytartó elnöklete alatt lezajlott rendezvényen a Rend 140 tagja vett részt, mind az öt kontinensről. Jelen voltak a Rend különféle szervezeti egységeinek képviselői is: a Szuverén Tanács, a világ több mint 50 területi egységének vezetői, valamint annak a tíz munkacsoportnak tagjai, melyek az elmúlt 6 hónapban a leglényegesebb reformjavaslatokat kidolgozták.

A konferencián a Magyar Máltai Lovagok Szövetségéből Szabadhegy Kristóf elnök, valamint Szabadhegy Péter és Wettstein János vett részt, akik az elmúlt félévben három különböző munkacsoportban dolgoztak (a Rend kormányzata / a Rend területi szervezetei / pénzügyek).

A háromnapos összejövetelt a Nagymester Helytartója nyitotta meg. „A 2016. vége és 2017. eleje körüli alkotmányos válságunk kapcsán nyilvánvalóvá vált az alaptörvényeink megreformálásának szükségessége. Minden kérdést annak a hatalmas fejlődésnek a tükrében kell vizsgálnunk, melyet a egészségügyi, humanitárius és diplomáciai tevékenységünk világszerte megtett az elmúlt évtizedekben”, fejtette ki véleményét Fra’ Giacomo, amit Angelo Becciu érsek, Ferenc pápa rendkívüli delegátusa őszinte köszönettel nyugtázott. A Delegátus, aki a konferencia első napján jelen volt, arra biztatta a Máltai Rendet, hogy újítsa meg a küldetésének két alapvető pillérét összekötő feloldhatatlan köteléket. „A valódi hűség az egyházi reformoknál abban mutatkozik meg, hogy miképp tudjuk összekötni a rend spirituális örökségét alkotó értékekhez való ragaszkodást azzal a felismeréssel, hogy ezeknek az értékeknek a mindekori megvalósítási formáját folyamatosan adaptálni kell az adott idő és hely specifikus körülményeihez…  A reform célja a Rendnek ugyanazokon az alapelveken való megújítása, melyek a majd ezer év előtti megalkotását és tevékenységét inspirálták.”

Az öt kerekasztal és egy plénum formájában megszervezett tanácskozás, mely a Máltai Rend világszerte folyó tevékenységének megerősítési lehetőségeire összpontosította figyelmét, a humanitárius küldetés vallási természetét hangsúlyozta visszatérően, mely az alapítók jelszavában, a „tuitio fidei et obseqium pauberum”-ban, a hitről való tanúságtételben és a rászorulók megsegítésében van megfogalmazva. A konferencia konkrétan öt témával foglalkozott: a központi kormányzat szerepével, a helyi szervezetek szerepével, az egyes tisztségek betöltéséhez szükséges kritériumokkal, a spirituális formációval, valamint a rendtagság kérdéseivel. Számos pont talált egyetértésre, mint például a tisztségviselők kiképzésének megerősítése, a döntéshozási szintek kiterjesztése a stratégiai témák kidolgozására, valamint a nők számának emelése a vezető tisztségekben.

Alkalmunk volt különböző nézőpontokat meghallgatni, tapasztalatokat kicserélni és komplex témákkal szembesülni. A reform útirányának körvonalai határozottabbak lettek. Az előttünk álló úton lesznek még nehézségek és akadályok, de hála a jóakaratnak, mely a vitáinkat inspirálja – és az állandó imádságnak – bizonyos vagyok abban, hogy véghez visszük a reformot”, jelentette ki Fra’ Giacomo a konferencia munkájának összegzéseként. A következő lépés a javaslatok pontosítása lesz egy konkrét programban, mely az elkövetkező hónapokban a Szuverén Tanács jóváhagyásával kidolgozásra kerül. Végül az új Alkotmányt a Nagykáptalan fogja majd jóváhagyni.

A Nagy Államtanács ülése, a Nagymester, vagy a Nagymester Helytartójának megválasztásával május 2-3-ra lett kitűzve.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu