Hírek

Magyarországra látogatott a Rend Prelátusa

Budapest, december 9.  Jean Laffitte püspök, a Máltai Rend prelátusa*, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége elnöke Szabadhegÿ Kristóf meghívására, december 7-én Rómából Budapestre érkezett, hogy a Magyar Szövetség káplánjaival találkozzon, megbeszéléseket folytasson és a Rend tagjaival együtt ünnepelje a Szeplőtelenül Fogantatott Szent Szűz ünnepét. A látogatásra elkísérte gróf Esterházy János, a Máltai Rend kormányának legfőbb kincstárnoka, aki a Magyar Szövetség tagja.

A máltai vendégek első útja a Parlamentbe vezetett, ahol előbb csendes főhajtással tisztelegtek a Szent Korona előtt, majd Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes köszöntötte a vendégeket, a magyar szövetség megjelent vezetőit és káplánjait. Az ünnepi fogadás után került sor a magyar máltai káplánok és a Rómából érkezett vendégek közös tanácskozására a Parlament épületének egyik szép termében. A prelátusi meghallgatás keretében a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének káplánjai, Cserháti Ferenc püspök főkáplán vezetésével beszámoltak tevékenységükről és eszmecserét folytattak a Máltai Rend prelátusával az aktuális hitvédelmi és rendi-lelkészi feladatokról, amint ezek, a rászorulók megsegítése mellett, a Máltai Rend fő céljait képezik: a „Tuitio fidei et obsequium pauperum”, vagyis: a hit védelme és a szegények megsegítése.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetségének szokásos heti szentmiséjét ezen a csütörtök estén Jean Laffitte rendi prelátus vezette a Fő utcai Szent Ferenc Sebei templomban. A latin nyelvű szentmisén mintegy félszáz rendi tag vett részt és hat rendi káplán koncelebrált: Cserháti Ferenc, Bolberitz Pál, Török József, Kozma Imre, Pásztor Zoltán és Pásztor Lorenzo. A szentmise kezdetén a magyar szövetség főkáplánja olaszul köszöntötte Jean Laffitte püspököt, rendi prelátust, a szentmise evangéliuma után pedig magyar nyelvű szentbeszédet is mondott, amelyben a Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűzre, az Istenre irányuló ember ősmintájára irányította a rendtagok figyelmét. A szentmise után lehetőség nyílt a Prelátus és a rendtagok kölcsönös ismerkedésére.

Pénteken, december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén Jean Laffitte püspök és kísérete Mátraverebély-Szentkútra zarándokolt és a kegytemplomban ünnepi szentmisét celebrált a zarándoklaton megjelent rendtagoknak és helyi zarándokoknak. A prelátussal együtt misézett: Cserháti Ferenc püspök, főkáplán, Pásztor Zoltán és Pásztor Lorenzo rendi káplánok, valamint Orosz Lóránt OFM, a kegyhely új igazgatója. A Máltai Rend prelátusa olaszul mondott szentbeszédében nyomatékosan kihangsúlyozta: „Jeruzsálemi Szent János Rendünkben arra vagyunk hivatva, hogy törekedjünk a mi urainknak, a betegeknek és a szegényeknek segítségére. Azonban, a Rend alapszabályát olvasva, azt látjuk, hogy ez az elkötelezettség nem a végcélja a Rendben való tagságunknak: az van benne, hogy a Rend célja: Istent dicsőíteni a szegények és a betegek szolgálata által. Dicsőíteni az Istent: más szóval, az Ő kegyelmében és kegyelméből élni”. 

A prédikáció teljes magyar szövegét érdemes elolvasni:   itt közöljük.

Visszatérve Budapestre, az ünnep estéjén dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek – aki maga is tagja a Máltai Lovagrendnek nagykeresztes tartománynagy rangban - fogadta a Máltai Rend Prelátusát és kíséretét az Úri utcai érseki palotában, ahol alkalom nyílt a Magyar Katolikus Egyházat és a Máltai Rendet egyaránt foglalkoztató legfontosabb feladatok áttekintésére.

Jean Laffitte püspök, aki szenvedélyes művészetkedvelő, budapesti programjának befejezéseként megtekintette a Szépművészeti Múzeum remekműveiből összeállított időszakos kiállítást a Nemzeti Galéria épületében, ahol jónéhány remekmű valóban rendkívüli módon lekötötte a római vendég figyelmét. 

Jean Laffitte püspök prelátus rövid és tartalmas látogatását hamarosan újabb követi, hiszen 2018 márciusában a Máltai Rend nemzetközi konferenciát szervez Budapesten a rendi ispotályosok számára, több mint 80 nemzeti szervezet részvételével, és azon a Máltai Rend prelátusa is részt vesz.

*A Prelátus a Máltai Rend káplánjainak egyházi felettese a papi feladatok tekintetében, és felügyeli a káplánok papi működését a Rend szellemiségének megfelelően. A Prelátust a Szentatya nevezi ki, egy hármas javaslat alapján, melyet a Máltai Rend Nagymestere a Szuverén Tanács döntése alapján nyújt be neki. Mgr. Jean Laffitte püspök 2015. július 4-én vette át a prelátusi tisztséget Mgr. Angelo Acerbi érsektől.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu