Hírek

Fra' Giacomo Dalla Torre az új Nagymesteri Helytartó

2017. április 29-én ült össze Rómában, az aventínói Magisztrális Villa nagytermében a Rend választó testülete, a Legfőbb Államtanács. Az 56 szavazásra jogosult résztvevő között volt – a nemzeti szövetségek 15 képviselője egyikeként - Szabadhegy Kristóf, az MMLSz elnöke is. A Legfőbb Államtanács a lemondott Nagymester utódaként Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto-t választotta meg Nagymesteri Helytartóként, kinek mandátuma egy évig tart.

A Nagymester Helytartója

A Rend Alkotmánya értelmében a Nagymester Helytartója egy évig marad hivatalában, a Nagymesterével megegyező felhatalmazással. Megbízatásának lejárta előtt a Nagymester Helytartójának össze kell hívnia a Legfőbb Államtanácsot.

A Nagymester Helytartója a Rend szuverén és egyházi feje, aki köteles magát a Rend intézményeinek fejlesztésének szentelni, valamint a rendtagoknak példát mutatni a keresztény szellemiségű életvitelben. A legmagasabb jogosítványokkal van felruházva. A Szuverén Tanáccsal együttesen ad ki az Alkotmányban nem szabályozott kérdésekben rendelkezéseket, kihirdet kormánydöntéseket és ratifikál nemzetközi egyezményeket. A Nagymester Helytartójának rezidenciája a Rend kormányának székhelyén, a római Magisztrális Palotában van.

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto portréja

Fra’ Giacomo 1944. december 9-én született Rómában. A római egyetem bölcsészettudományi karán diplomázott, keresztény archeológia és művészettörténet szakon, a Pápai Urbaniana Intézeten oktatott ógörögöt, valamint főkönyvtárosi és levéltárosi funkciót töltött be az intézet jelentős gyűjteményeinél. Sok tanulmánya és publikációja jelent meg a középkori művészettörténet témakörében.

Fra’ Giacomo Dalla Torre 1985-ben lett a Máltai Rend tagja és 1993-ban tette le az ünnepélyes fogadalmat. 1994-1999 Lombárdia és Velence nagyperjele, 1999-2004 a Szuverén Tanács tagja. A 2004-es Nagykáptalan a Rend Nagykancellárjának választotta, majd a 78. Nagymester, Fra’ Andrew Bertie halálát követően ideiglenes Helytartó volt. 2008-tól a Római Nagyperjel tisztét töltötte be.

Fra’ Giacomo Dalla Torre eskütétele

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto a Szuverén Máltai Lovagrend Nagymesteri Helytartója április 30-án tette le esküjét az aventinói Santa Maria templomban, a Legfőbb Államtanács és Angelo Becciu érsek, a Szentatya különleges delegátusa előtt.

Az eskütétel után Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein Nagykommendátor átadta a nagymesteri nyakláncot a Helytartónak, majd Albrecht Boeselager Nagykancellár bejelentette a Legfőbb Államtanács feloszlatását. Becciu érsek főpapi szentmisét mutatott be, majd a szertartás végén felvonták a Nagymester zászlaját a Magisztrális Villa ormára.

Lourdes 2017

Az újonnan megválasztott Nagymesteri Helytartó első hivatalos programja a Máltai Rend 59. nemzetközi zarándoklatának vezetése lesz Lourdes-ba, május 5-től 9-ig. Évről-évre több mint 7000 rendtag és önkéntes vesz részt a zarándoklaton a világ minden részéről, mintegy 1500 beteg illetve fogyatékos zarándokot kísérve. A Lourdes-i zarándoklat a Rendtagok és önkéntesek spirituális életének egyik legjelentősebb eleme.

Alkotmányreform

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto egyéves megbízatásának egyik legfontosabb feladata a Rend Alkotmányának és Törvénykönyvének reform-folyamatán való dolgozás lesz. A jelenlegi Alkotmány 1961-ben lett kihirdetve és 1997-ben módosítva. Az előirányzott Alkotmányreform az intézmény potenciálisan gyenge pontjait célozza meg. A mostani krízis megmutatta a kormányzati rendszer egyes gyengéit a fékek és ellensúlyok terén, amit a reformnak figyelembe kell venni. Ugyancsak figyelmet kell, hogy szenteljen a reform a Rend spirituális életére, és a fogadalmas lovagok számának növelésére. A konzultációk azonnal megkezdődtek, és minden rendtag felhívást kapott javaslatok benyújtására.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu