A Rend főtisztjei

A Nagymesteri helytartó

A Nagymestert a Legfőbb Államtanács élethosszig választja a fogadalmas lovagok köréből. Mint Rendfőnök és Szuverén, az Alkotmány értelmében teljes mértékben a rendi intézmények fejlesztésének szenteli magát, és a vallásgyakorlás terén valamennyi rendtag példaképe kell, hogy legyen. Ő gyakorolja a legfőbb hatalmat a Rendben. A Szuverén Tanács támogatásával hozza az Alkotmányban nem meghatározott törvényhozási intézkedéseket, kihirdeti a kormányzati határozatokat, kezeli a Közös Kincstár javait, ratifikálja a nemzetközi egyezményeket és összehívja a Nagykáptalant. Azok az államok, amelyekkel a Rend diplomáciai kapcsolatot tart, megadják a Nagymesternek az államfőknek fenntartott előjogokat, mentességeket és tiszteletadást. A Nagymester címe Őfensége és Őeminenciája, és a római katolikus egyház bíborosi ranggal ruházza föl. A Nagymester lakóhelye a Rend székhelye, a római Palazzo Magistrale.

Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto nagymester 2020. április 29-i elhunyta után a Rend alkotmánya értelmében Fra' Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas nagykommendátor lett  a Nagymester ideiglenes Helytartója, míg 2020 november 8-án a Legfőbb Államtanács Fra' Marco Luzzago fogadalmas lovagot választotta új Nagymesteri Helytartóvá, egy éves mandátummal. Ezalatt az év alatt remélhetőleg befejeződik az Alkotmány reformjának folyamata, és az új törvények szerint lehet megválasztani az új Nagymestert. 

 

Fra’ Marco Luzzago életrajza.

Fra’ Marco Luzzago 1950-ben született Bresciában. A bresciai ferenceseknél érettségizett, utána orvosi tanulmányokat végzett a páduai és pármai egyetemeken. Később a család vagyonkezelője lett, majd sok éven át tartó üzleti tevékenységet végzett a fogyasztói iparban és az áruforgalmazásban.

Fra' Marco Luzzago-t 1975-ben vették fel a Szuverén Máltai Rend Lombardiai és Velencei Nagyperjelségébe, és 2003-ban tett ünnepélyes szerzetesi fogadalmat. Folyamatosan részt vett a Máltai Rend Lourdes-i zarándoklatain és az Assisi és Loretói nemzeti zarándoklatokon. 2010 óta teljes idejét a Rendnek szenteli: Marche megyébe költözött, ahol a Rend egyik kommendáját gondozza. 

2011 óta a Római Nagyperjelség Észak-Marche-i delegátusa és a rendi könyvtár igazgatója. 2017 óta tanácstag az Olasz Szövetségben. Fra' Marco Luzzago Szent VI. Pál pápa rokona. 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu