Tartalom

„Utánzó“ rendek.

 „Utánzó“ rendek. A Szuverén Máltai Lovagrend felhívja a figyelmet, hogy olyan testületek és szervezetek terjednek el az egész világon, melyek – a Rendéhez hasonló szimbólumokat és neveket használva – magukat legitim és elismert Szent János lovagrendeknek igyekeznek feltüntetni. Ezzel nem csak félreértéseket és zavart okoznak, hanem sértik a Rend hosszú idő alatt megszerzett elismertségét, megingatják a Rend jellegzetességéből fakadó, feléje irányuló társadalmi bizalmat. 

Ezeknek a szervezeteknek semminemű kapcsolódása nincs a Szuverén Máltai Lovagrendhez, melynek központja Rómában, a Via Condotti 68. szám alatt van, és amely a világ több mint 100 országával és nemzetközi szervezetével tart fenn formális diplomáciai kapcsolatot. A Rendet elismeri az ENSZ és a Szentszék is. 
 
Ajánlatos elővigyázatosnak lenni az olyan szervezetek felhívásainak vagy javaslatainak esetében, melyek magukat „Máltai Rend“-nek, vagy „Szent János Rendnek“ állítják be. Ezek valódiságát kérjük egy Nagyperjelségünk, egy Szövetségünk, vagy egy diplomáciai képviseletünknél megerősíttetni. 
 

A Szuverén Máltai Lovagrend szervezeti egységeinek teljes listája megtalálható a Rend internetes oldalának „Szerte a világon“ szekciójában.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége a Máltai Rend (Order of Malta) – teljes nevén „Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrend” (Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta) magyarországi szervezeti egysége, vagyis annak „Magyar Szövetsége”. Jelenlegi elnöke Szabadhegÿ Kristóf G.C.H.D.O..
 
A Magyarországon leginkább elterjedt „utánzó“ rendek, melyeknek nincs köze a Szuverén Máltai Lovagrendhez, és az őket fémjelző vezetők neve: 
  • „Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége (rövidített, angol nevén: Knights of Malta, Federation of the Autonomous Priories, KMFAP)“ (Popper György, „nagymester-helyettes“) - és segélyszervezete, FEMERAID
     
  • „Jeruzsálemi Szent János Független Ispotályos Lovagrend; Máltai Lovagok (SHOSJ); Magyar Nagypriorátus“ (Bartha Árpád, „magyar nagyperjel“) 

 

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu