Küldetésünk

A Rend küldetése

A Máltai Rend alapelvét – melyhez mindvégig hű kíván maradni -, jelmondata foglalja össze: „Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum", „A hit védelme és a rászorulók szolgálata”. Ápolni a hitet, védeni és tanúságot tenni róla; és szolgálni a szegényeket és a betegeket, mint az Úr képviselőit.

A Szuverén Máltai Lovagrend a nyugati keresztény világ egyik legrégibb intézménye. A katolikus egyház laikus szerzetesrendjeként alapították 1113ban; ugyanakkor szuverén állam és nemzetközi jogi alany, amely több, mint 100 állammal – beleértve az Európai Uniót - tart font diplomáciai kapcsolatot. Állandó megfigyelő státusza van az ENSZnél. Lényegénél fogva semleges, pártatlan és politikamentes.

Napjainkban a Máltai Rend több, mint 120 országban van jelen: orvosi, szociális és humanitárius tevékenységei által gondozza a rászorulókat. Nap mint nap, széles spektrumú szociális projektjei tartós támogatást nyújtanak a társadalom elfelejtett és kirekesztett tagjainak. Különös gondot fordít azokra, akiket háborúk vagy természetes katasztófák sújtottak: orvosi segítséget nyújt, menekülteket gondoz, gyógyszereket és a túléléshez szükséges alapfelszereléseket oszt ki. Hivatásszerűen dolgozik világszerte az emberi méltóság megőrzése és a rászorulók ellátása érdekében, fajtól és vallástól függetlenül.

900 éves történetét tükrözi teljes neve: Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrend. 1834 óta a Rend székhelye Róma, ahol extraterritoriális jogot élvez.

A Rendhez tartozik 12 perjelség, 47 nemzeti szövetség, 133 diplomáciai képviselet, egy világszerte működő humanitárius szervezet és 33 nemzeti önkéntes alakulat, valamint sok kórház, orvosi központ és más intézmény. Nem folytat semmilyen gazdasági vagy politikai célt, és nem függ semmilyen államtól vagy kormánytól.

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu