Hírek

Felhívás: Imádkozzunk a Legfőbb Államtanácsért

Mgr. Jean Laffitte, a Rend prelátusa felhívta a Máltai Rend összes tagját, önkéntesét és barátját, hogy imádkozzanak azokért, akik részt vesznek a május 2-3-án megtartásra kerülő Legfőbb Államtanácson, ahol megválasztják a Nagymestert, vagy annak Helytartóját. A következő linken keresztül lehet regisztrálni:  https://www.oremusproconcilio.orderofmalta.int/en  A regisztrált személy megkapja egy véletlenszerűen kisorsolt, a választáson részt vevő rendtag nevét, hogy személy szerint imádkozhasson érte, és kérje, a Szentlélek támogassa és világosítsa meg a választásnál.

A rendi prelátus teljes levele így hangzik magyar fordításban:

Kedves Rendtársak,

Tekintettel arra, hogy a Legfőbb Államtanács rövid időn belül összeül, Őexcellenciája Fra’ Giacomo Dalla Torre del Sanguinetto Nagymesteri Helytartó támogatásával, szeretném újra elétek terjeszteni az Oremus pro Concilio elnevezésű, széleskörű imakezdeményezést.

Ahogy tavalyról emlékezhettek, ez egy felhívás minden rendtag és önkéntes felé, hogy imádkozzanak a Legfőbb Államtanácsért és a választási folyamat előtt és alatt imáikkal kísérjék tagjait, kérve a Szentlelket, hogy legyen jelen a gyülekezetben, támogassa és világosítsa meg egyenként minden résztvevőjét.

Ugyanúgy, mint tavaly, az imában részt venni óhajtók feliratkoznak nevükkel és email címükkel, ezután megkapják a Legfőbb Államtanács egyik tagjának a nevét, és elköteleződnek, hogy érte imádkozzanak. A tanácstagok nevét véletlenszerűen osztja ki a rendszer. Minden bejelentkezett résztvevő csak egy nevet kap. A Legfőbb Államtanács tagjainak teljes listája nem lesz közzé téve.

Hisszük, hogy ez a kezdeményezés e fontos időben alkalmat ad Rendünk családjában a testvéri szellem megerősítésére. Ajánljuk az Úrnak azokat, akik arra kaptak meghívást, hogy megválasszák Rendünk jövőbeli vezetőjét.

In Domini Corde,

+ Jean Laffitte

Entrevaux címzetes püspöke

 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu