A Rend főtisztjei

A Nagymester

A Nagymestert a Legfőbb Államtanács élethosszig választja a fogadalmas lovagok köréből. Mint Rendfőnök és Szuverén, az Alapszabály értelmében teljes mértékben a rendi intézmények növelésének szenteli magát, és a szerzetesi fegyelem terén valamennyi tag példaképe kell, hogy legyen. Ő gyakorolja a legfőbb hatalmat a Rendben. A Szuverén Tanács támogatásával hozza az Alkotmányban nem meghatározott törvényhozási intézkedéseket, kihirdeti a kormányzati határozatokat, kezeli a Közös Kincstár javait, ratifikálja a nemzetközi egyezményeket és összehívja a Nagykáptalant. Azok az államok, amelyekkel a Rend diplomáciai kapcsolatot tart, megadják a Nagymesternek az államfőknek fenntartott előjogokat, mentességeket és tiszteletadást. A Nagymester címe Őfensége és Őeminenciája, és a római katolikus egyház bíborosi ranggal ruházza föl. A Nagymesternek a Rend székhelye, a római Palazzo Magistrale a lakóhelye.

Fra' Matthew Festing nagymesteri tisztségéról lemondott 2017 január 28-án; az április 29-i Legfőbb Államtanács Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto-t választotta meg egy évre, mint Nagymesteri Helytartót. 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége (MMLSz)

H - 1014, Budapest Fortuna utca 10.
Tel.: mobil: +36 30 373 8054 | e-mail: mmlsz@maltai.hu